Marzenie

Człowiek bez marzeń jest jak drzewo bez kory.

Sławomir Kuligowski

What Others Are Saying

  1. P. Paź 7, 2016 at 09:12

    Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *